Parcul Național Semenic – Cheile Carașului
vote data
Descriere
Parcul Național Semenic – Cheile Carașului

Carașova, jud. Caraș-Severin
Coordonate GPS: N 45 12.019 E 21 54.585
Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului este situat în partea de sud vest a României, având o suprafață de 36,214 ha, și cuprinde elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect fizico-geografic, floristic, hidrologic, geologic si speologic. În perimetrul parcului naţional sunt incluse un număr de opt rezervaţii naturale, constituite în zone de conservare specială strict protejate, în care sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și/sau de conservare.
Zonele cu protecție strictă sunt:
1. Peştera Răsuflătoarei - 1,1 ha
2. Izvoarele Nerei - 5.012,32 ha
3. Cheile Caraşului (amonte) - 246,74 ha
4. Cheile Caraşului (aval) - 282,29 ha
 
Zonele cu protecție integrală sunt:
1. Cheile Caraşului - 2988,67 ha
2. Cheile Gârliștei - 582,18 ha
3. Izvoarele Carașului - 1.384,06 ha
4. Buhui - 217,64 ha
5. Turbării - 283,82 ha
6. Peștera Comarnic - 26,9 ha
7. Peștera Popovăţ– 4,5 ha
8. Peştera Exploratorii '85 - 15.0 ha

Pentru că parcul național are ca principal obiectiv de management menținerea ecosistemelor în stare naturală și conservarea diversității biologice, activitățile permise aici sunt foarte restrânse. Printre acestea se numără activitățile agricole tradiționale practicate de comunitățile din zona parcului, în condițiile în care nu contravin obiectivelor principale de management. Sunt de asemenea permise activități educative (folosirea ariei protejate ca sală de clasă în aer liber, stagii de carstologie, biologie, tehnici alpine) și activități turistice cu tendință spre ecoturism (drumeție, speologie, alpinism, sporturi de iarnă, dezvoltarea agroturismului în zona limitrofă parcului).
Sursa: http://www.pnscc.ro